πιάνο έτοιμο για μεταφορά με φορτηγό

πιάνο έτοιμο για μεταφορά με επαγγελματικό φορτηγό