Επαγγελματική μεταφορά πιάνων

Φωτογραφίααπό την επαγγελμαατική μεταφορά ενός πιάνου