φορτηγό για την μεταφορά πιάνων
εταιρική μεταφορά πιάνων
Μεταφορά πιάνου σε κίτρινο δίχτυ
εταιρία για την ασφαλή μεταφορά πιάνων
  • Η εταιρία μας έχει δημιουργήσει τμήμα μεταφοράς πιάνων και μουσικών οργάνων στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Η τεχνογνωσία και ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουμε μας επιτρέπει να αναλάβουμε με ασφάλεια την οποιαδήποτε μεταφορά πιάνου η μουσικού οργάνου ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας.

μεσαίο logo της εταιρείας

Οι μεταφορές πιάνων και μουσικών οργάνων περιέχουν μεγάλες δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Για να καταφέρει κάποιο συνεργείο να τις χειριστεί αλλά και να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που θα ανακύψουν πρέπει πρώτα από όλα να έχει τα κατάλληλα μέσα. Ποια είναι όμως αυτά?

Αυτά είναι τα ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα, οι γερανοί , οι ειδικές ζώνες και οι ειδικοί ιμάντες με τους οποίους ασφαλίζονται τα πιάνα και τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Φυσικά τα εργαλεία αυτά δεν φτάνουν για να γίνει μία ασφαλής μεταφορά πιάνου ή άλλου μουσικού οργάνου, Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν υψηλής ποιότητας υλικά συσκευασίας και κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης.

Φυσικά όλα τα παραπάνω θα ήταν χωρίς καμία σημασία χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία του προσωπικού που θα μεταφέρει το κάθε μουσικό όργανο. Αν δηλαδή το συνεργείο δεν ξέρει πως να λύσει ένα πιάνο ή άλλο μουσικό όργανο για να μεταφερθεί πιο εύκολα το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει προβλήματα ή και φθορές στο μουσικό όργανο που θα μεταφερθεί.

Έτσι καλό θα ήταν όταν ψάχνετε να βρείτε μία εταιρία για να μεταφέρει κάποιο πιάνο ή κάποιο άλλο μουσικό όργανο, να επιλέξετε μία που να έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο και όχι να αναλαμβάνει τέτοιες μεταφορές εντελώς τυχαία και ευκαιριακά.