μεσαίο logo της εταιρείας

μεσαίο logo της μεταφορικής εταιρείας