πιάνο έτοιμο για μεταφορά με επαγγελματικό φορτηγό