διαδικασία μεταφοράς μουσικού πιάνου
μεταφορά επαγγελματικού μουσικού οργάνου
συσκευασμένα μουσικά τύμπανα
  • Συσκευασία και μεταφορά πιάνου (όρθιο η με ουρά) σε όλη την Ελλάδα.
  • Συσκευασία πιάνου και τοποθέτηση σε ξυλοκιβώτιο για μεταφορά στο εξωτερικό
  • Συσκευασία και μεταφορά μουσικών οργάνων (άρπα, μαρίμπα, τύμπανα, κόντρα μπάσα κ.α.)

Παρέχουμε υπηρεσίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των μουσικών οργάνων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Στην Astra μεταφορική διαθέτουμε ανυψωτικά (γερανούς) όλων των τύπων και φορτηγά κλειστού τύπου.

Η μεταφορά πιάνου είναι σίγουρα μία τρομακτική διαδικασία για έναν ιδιοκτήτη πιάνου.  Ο κίνδυνος το πιάνο να φθαρεί ή ακόμα και να καταστραφεί εντελώς είναι υπαρκτός και μάλιστα μεγάλος.

Παλαιότερα, που δεν υπήρχαν τα  απαραίτητα τεχνικά μέσα και δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία ,οι μεταφορές αυτές γινόταν από τους ανθρώπους μόνο με τα χέρια, χωρίς τη βοήθεια μηχανημάτων. Φυσικά τότε συνέβαιναν πολλά ατυχήματα και τα αντικείμενα που μεταφέρονταν συχνά καταστρέφονταν χωρίς μάλιστα να αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης τους!

Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και τα συνεργεία των μεταφορικών εταιριών για πιάνα έχουν στη διάθεσή τους υπερσύγχρονα μηχανήματα που τους βοηθούν στο δύσκολο έργο τους.  Φυσικά η μεταφορά πιάνου ενέχει κινδύνους λόγο του όγκου του αντικειμένου αλλά με τη χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων αλλά και με τη σωστή συσκευασία του, μειώνονται σημαντικά οι κίνδυνοι και προφυλάσσεται περισσότερο το πιάνο από πιθανές αλλοιώσεις.

Έτσι, εάν θέλετε να μεταφέρετε το πιάνο σας ή κάποιο άλλο μουσικό όργανο δε χρειάζεται να φοβάστε πλέον ότι αυτό μπορεί να χαλάσει κατά τη μεταφορά του. Απλά αναθέστε τη μεταφορά του πιάνου σας σε μία μεταφορική εταιρία έμπειρη στον τομέα αυτό.