Το προσωπικό της Astra μεταφορική εταιρείας για την μεταφορά των πιάνων