Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά άσπρου πιάνου σε άλλο χώρο.