Μετακόμιση και μεταφορά πιάνου

Μετακόμιση και μεταφορά πιάνου από δύο άτομα