Πιάνο δεμένο με δίχτυ

Πιάνο δεμένο με δίχτυ έτοιμο για μεταφορά