συναρμολόγηση λευκού πιάνου από επαγγελματική μεταφορά

συναρμολόγηση λευκού πιάνου από επαγγελματική μεταφορά στο σπίτι