Ξεβίδωμα πιάνου για μεταφορά

Ξεβίδωμα πιάνου για την μεταφορά του σε άλλο χώρο