Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά άσπρου πιάνου

Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά άσπρου πιάνου σε άλλο χώρο.