Άσπρο πιάνο προς μεταφόρα σε άλλο χώρο

Άσπρο πιάνο προς αποσυναρμολόγηση και μεταφόρα.