μεταφορά βιολιών και άλλων έγχορδων οργάνων

μεταφορά βιολιών και άλλων έγχορδων οργάνων από το προσωπικό της εταιρείας μας