Βιόλες σε συσκευασία

Βιόλες σε δερμάτινες συσκευασίες για μεταφορά