Το προσωπικό για την μεταφορά των πιάνων

Το προσωπικό της Astra μεταφορική εταιρείας για την μεταφορά των πιάνων