Κοντινή φωτογραφία πιάνου

Κοντινή φωτογραφία πιάνου που θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο.