Κουβάλημα πιάνου από ειδικούς τεχνίτες της εταιρείας.