Κουβάλημα πιάνου από ειδικούς

Κουβάλημα πιάνου από ειδικούς τεχνίτες της εταιρείας.