τα πλήκτρα του πιάνου για μεταφορά

Τα πλήκτρα που θα μεταφερθούν με το πιάνο