Τοποθέτηση δίχτυ σε πιάνο για την μεταφορά του με φορτηγό