Πιάνο μέσα σε ειδική συσκευασία για την μεταφορά του σε άλλο χώρο