Ειδική συσκευασία πιάνου για την μεταφορά του

Πιάνο μέσα σε ειδική συσκευασία για την μεταφορά του σε άλλο χώρο