Τοποθέτηση δίχτυ σε πιάνο για μεταφορά

Τοποθέτηση δίχτυ σε πιάνο για την μεταφορά του με φορτηγό