Το φορτηγό της εταιρείας μας που μεταφέρει τα πιάνα και τα όργανα.