Το φορτηγό της εταιρείας που μεταφέρει τα πιάνα

Το φορτηγό της εταιρείας μας που μεταφέρει τα πιάνα και τα όργανα.