Αποσυναρμολόγηση πιάνου για μεταφορά

Αποσυναρμολόγηση πιάνου για μεταφορά με το φορτηγό μας