Τεχνικοί συσκευάζουν πιάνο για μεταφορά

Τεχνικοί συσκευάζουν πιάνο που θα το μεταφέρουν