Πιάνο σε όρθια στάση για ασφαλή συσκευασία και μεταφορά.