Πιάνο για αποσυναρμολόγηση και συσκευασία

Πιάνο για αποσυναρμολόγηση και συσκευασία πριν τη μεταφορά του.