Πιάνο σε όρθια στάση προς συσκευασία

Πιάνο σε όρθια στάση για ασφαλή συσκευασία και μεταφορά.