μεταφορά βιολιών και άλλων έγχορδων οργάνων

Πως γίνεται η μεταφορά μουσικών οργάνων

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς γίνεται η μεταφορά μουσικών οργάνων? Σίγουρα όχι με τα χέρια και μεταφέροντας όλο το αντικείμενο από τον ανελκυστήρα ή από τις σκάλες! Τι γίνεται λοιπόν? Ποια είναι η διαδικασία? Αρχικά το κύριο μέλημα του συνεργείου μεταφοράς είναι να αποσυναρμολογηθεί το μουσικό όργανο που πρόκειται να μεταφερθεί (αν είναι δυνατόν). Να αποσυναρμολογηθεί…