Κοντινή φωτογραφία πιάνου

Αγορά πιάνου

Η αγορά πιάνου είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα. Συνήθως η αγορά του πιάνου ανατίθεται σε κάποιον ειδικό καθώς δύσκολα οι ιδιώτες γνωρίζουν όλα τα επιμέρους θέματα που είναι απαραίτητα για την αγορά του πιάνου. Όσον αφορά την αξία ενός πιάνου είναι κάτι που έχει αλλάξει πολύ από παλιά. Πριν από πολλές δεκαετίες όσοι είχαν στην…