προετοιμασία μεταφορικής για μεταφορές

Μουσικά όργανα και μεταφορικές

Παλαιότερα η μεταφορά των μουσικών οργάνων γινόταν όπως η μεταφορά όλων των άλλων αντικειμένων. Η μεταφορά δηλαδή γινόταν συσκευάζοντας τα μουσικά όργανα στις κλασσικές χάρτινες κούτες και «δένοντάς» τα με σκοινιά και τα κλασσικά προστατευτικά υφάσματα. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η απλή αυτή περίδεση των μουσικών οργάνων πολλές φορές δεν ήταν αρκετή για να προστατέψει…