συσκευασμένα μουσικά τύμπανα

Πως να μεταφέρω τα μουσικά όργανα μόνος μου

Τα μουσικά όργανα είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να μεταφερθεί. Ειδικά τα μουσικά όργανα τα οποία είναι μεγάλα και βαριά χρήζουν ιδιαίτερες προσοχής. Μερικά μάλιστα χρειάζονται απαραίτητα για να μεταφερθούν γερανό ή κάποιο άλλο ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα. Αν όμως το μουσικό όργανο που θέλετε να μεταφέρετε μπορεί να μεταφερθεί χωρίς γερανό τότε…

μεταφορά βιολιών και άλλων έγχορδων οργάνων

Πως γίνεται η μεταφορά μουσικών οργάνων

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς γίνεται η μεταφορά μουσικών οργάνων? Σίγουρα όχι με τα χέρια και μεταφέροντας όλο το αντικείμενο από τον ανελκυστήρα ή από τις σκάλες! Τι γίνεται λοιπόν? Ποια είναι η διαδικασία? Αρχικά το κύριο μέλημα του συνεργείου μεταφοράς είναι να αποσυναρμολογηθεί το μουσικό όργανο που πρόκειται να μεταφερθεί (αν είναι δυνατόν). Να αποσυναρμολογηθεί…